Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Το υλικό αποτελεί μία αξιόλογη δουλειά του καθηγητή κ. Ανδρέα Χατζηανδρέου ,
τον οποίο ευχαριστώ για την άδειά του να αναρτηθεί στο
www.economics.edu.gr .
(*τα αρχεία είναι σε συμπιεσμένη μορφή )


ΓΕΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Ρυθμός Μεταβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Εφικτοί – Ανέφικτοι Συνδυασμοί
Μεταβολές στην ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών
Μεταβολές στην τεχνολογία παραγωγής
Το κύριο οικονομικό πρόβλημα
Υπόδειγμα κατανομής παραγωγικών συντελεστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Αγοραία καμπύλη ζήτησης
Διάκριση μεταξύ: Μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας και Μεταβολής της ζήτησης
Εισοδήματα των καταναλωτών
Νόμος της Ζήτησης
Ο αριθμός των καταναλωτών
Προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη των τιμών
Οι προτιμήσεις των καταναλωτών
Συμπληρωματικά Αγαθά
Συνολική Δαπάνη
Υποκατάστατα Αγαθά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας
Συνολικό - Οριακό - Μέσο προϊόν
Συνολικό προϊόν – Οριακό προϊόν
Κόστος παραγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Χρησιμότητα του οριακού κόστους (MC)
Καμπύλη προσφοράς - MC

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Αγορά Αγαθού
Ανώτατη Τιμή
Έλλειμμα – Πλεόνασμα
Κατώτατη Τιμή
Μεταβολές σημείου ισορροπίας

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού