Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β’/04.08.2016 (σελ. 26150-26155), αναλογικά εφαρμοζόμενο ως προς το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Διδακτέα ύλη:
Από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Εφοδιαστική» (συγγραφέας: Δημήτριος Φωλίνας):


Κεφάλαιο 1: Διοίκηση Logistics
Κεφάλαιο 2: Κλάδος Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα
Κεφάλαιο 3: Διοίκηση Logistics και Εξυπηρέτηση Πελατών
Κεφάλαιο 4: Προμήθειες
Κεφάλαιο 5: Διαχείριση αποθεμάτων
Κεφάλαιο 6: Αποθήκευση
Κεφάλαιο 7: Δίκτυα Διανομής
Κεφάλαιο 8: Μεταφορές
Κεφάλαιο 9: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες Logistics
Κεφάλαιο 10: Σύγχρονες τάσεις στη Διοίκηση Logistics

Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής διαχείρισης, ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στο περιβάλλον εργασίας διαφόρων μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με τις βασικές επιλογές που αφορούν τα κρίσιμα ζητήματα της εφοδιαστικής, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση προμηθειών και αποθεμάτων, οι επιλογές αποθήκευσης, μεταφορών και δικτύων διανομής. Τέλος, επιδίωξη του μαθήματος είναι να έλθουν οι μαθητές/μαθήτριες σε επαφή με τις σύγχρονες τάσεις και τεχνολογίες στη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος είναι σκόπιμο να επιχειρείται η σύνδεση με την πράξη μέσα από ρεαλιστικά παραδείγματα και εφαρμογές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ενθαρρύνεται η χρήση μελετών περιπτώσεων (case studies). Προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να συμβάλλουν και οι ερωτήσεις και ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να διοργανωθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών logistics και οργανωμένες αποθήκες επιχειρήσεων (βιομηχανικών, εισαγωγικών, κ.λπ.) ή να προσκληθούν εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες με αξιόλογη εμπειρία σε συναφείς θέσεις απασχόλησης.

Για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού