Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β’/04.08.2016 (σελ. 26172-26178). Συμπληρωματικά, μπορούν να αξιοποιηθούν τα Φ.Ε.Κ. του μαθήματος του 2ου κύκλου Τ.Ε.Ε. «Τουριστικό Μάρκετινγκ» Φ.Ε.Κ. 1667/τ.Β’/13.12.2001 (σελ. 22728-22736) και του μαθήματος «Εμπορία (marketing) γεωργικών προϊόντων» Φ.Ε.Κ. 2323/τ.Β’/31.12.1999, (σελ. 31082-31090).

Διδακτέα ύλη:
1) Από το βιβλίο «Τουριστικό Μάρκετινγκ» των κ.κ. Η. Μοσχονά, Α. Βάθη και Χ. Πετρέα οι ακόλουθες ενότητες:
- Κεφάλαιο 1 (Τουριστικό Μάρκετινγκ): Υποενότητα 1.5
- Κεφάλαιο 2 (Βασικές Έννοιες του Τουριστικού Μάρκετινγκ): Υποενότητα 2.3
- Κεφάλαιο 3 (Ο προγραμματισμός του Τουριστικού Μάρκετινγκ): Ολόκληρο το κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 7 (Εσωτερικό Μάρκετινγκ): Ολόκληρο το κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 8 (Πολιτική Τουριστικού Προϊόντος): Ολόκληρο το κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 10 (Τα δίκτυα διανομής στην τουριστική βιομηχανία): Ολόκληρο το κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 16 (Το Μάρκετινγκ της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού): Ολόκληρο το κεφάλαιο


2) Από το βιβλίο «Εμπορία (marketing) Γεωργικών Προϊόντων» των κ.κ. Δ. Κοντογεωργάκου, Ν. Κοντομίχου, Ι. Βασιλείου και Ι. Νάνου οι ακόλουθες ενότητες:
- Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή στην Εμπορία γεωργικών προϊόντων): Υποενότητες 1.1 ως και 1.7
- Κεφάλαιο 2 (Οι λειτουργίες του Marketing): Υποενότητα 2.2
- Κεφάλαιο 4 (Η πληροφόρηση και έρευνα Μάρκετινγκ): Υποενότητες 4.3 και 4.10
- Κεφάλαιο 7 (Τιμολόγηση γεωργικών προϊόντων και αποδοτικότητα του Μάρκετινγκ): Ολόκληρο το κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 8 (Η διανομή των γεωργικών προϊόντων): Ολόκληρο το κεφάλαιο
- Κεφάλαιο 9 (Εξαγωγικό εμπόριο των γεωργικών προϊόντων και πολιτική της Ε.Ε.): Ολόκληρο το κεφάλαιο


Οδηγίες διδασκαλίας:
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να εξοικειωθούν εμπράκτως με τα εργαλεία του μάρκετινγκ, ώστε να είναι σε θέση να τα αξιοποιήσουν σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ενέργειες και σχέδια μάρκετινγκ (marketing plans) τόσο για υλικά προϊόντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) όσο και υπηρεσίες (π.χ. τουρισμός). Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και υλοποιούν συντονισμένες δράσεις έρευνας αγοράς, τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης, πολιτικής προϊόντος, τιμολόγησης, προβολής-επικοινωνίας, πωλήσεων και πολιτικής διανομής. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στα σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, σε τεχνικές πωλήσεων καθώς και σε βασικές εφαρμογές της έρευνας αγοράς. Τέλος, οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες και πρόσθετες απαιτήσεις του μάρκετινγκ υπηρεσιών, του εσωτερικού, βιομηχανικού, αγροτικού και τουριστικού μάρκετινγκ.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν καλύψει την ύλη των Κεφαλαίων 4 («Η τμηματοποίηση της αγοράς») και 5 («Σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ και έρευνας») του βιβλίου «Αρχές Μάρκετινγκ» (συγγραφείς: Βάθης, Ζωντήρος, κ.α., έκδοση Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στο Marketing» της Β’ ΕΠΑ.Λ.
Συνιστάται το μάθημα να έχει πρακτικό χαρακτήρα και να επιχειρείται η σύνδεση με την πράξη μέσα από μελέτες περιπτώσεων και ερευνητικές εργασίες. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού ενθαρρύνεται η χρήση πρακτικών παραδειγμάτων, μελετών περιπτώσεων (case studies) και παρουσιάσεων βέλτιστων πρακτικών (best practices) που ακολουθούνται από πραγματικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να διοργανωθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις ή να προσκληθούν εμπειρογνώμονες (είτε δια ζώσης /με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης).
Πέραν των ανωτέρω, το εργαστηριακό μάθημα «Εφαρμογές Marketing» προτείνεται να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο project δημιουργίας marketing plan. Για τον σκοπό αυτό, οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ, τα επιμέρους στοιχεία του οποίου θα διαμορφώνονται και θα ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων. Προτείνεται η υλοποίηση του εν λόγω project να πραγματοποιηθεί σε ομάδες 2 ή 3 μαθητών, ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. Παράλληλα ή εναλλακτικά οι μαθητές σε ομάδες μπορούν να αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων/ project έρευνας αγοράς και καταναλωτικών συνηθειών επιμέρους ομάδων του πληθυσμού και να καταγράψουν, αναλύσουν, συγκρίνουν και παρουσιάσουν τα ευρήματα και συμπεράσματά τους. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια ρόλων (π.χ. για τη διδακτική ενότητα που αφορά σε τεχνικές πωλήσεων).
Τέλος, προτείνεται, στις σχολικές μονάδες όπου είναι διαθέσιμες οι σχετικές άδειες χρήσης, οι διδάσκοντες να αξιοποιήσουν το εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπαιδευτικό λογισμικό «Εφαρμογές Marketing», το οποίο είχε διαμορφωθεί και σταλεί σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο του προγράμματος «Λαέρτης».


Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2014-15
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2013-2014---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού