Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 1561/τ.Β΄/17.08.2007, (σελ. 22575-22582)

Διδακτέα ύλη:
Από τo βιβλίo: - «Οικονομικά Μαθηματικά» (συγγραφείς: Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Γεώργιος Καΐτσας) οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή (όλο το κεφάλαιο).
Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να διακρίνουν τις κατηγορίες των Μαθηματικών, να κατανοήσουν το πεδίο εφαρμογής των Οικονομικών Μαθηματικών και τις σχετικές βασικές έννοιες, που θα συναντήσουν, όπως: χρήμα, κεφαλαίο, τόκος, επιτόκιο κ.α.

Κεφάλαιο 2: Η Μέθοδος των Τριών, Ποσοστά (όλο το κεφάλαιο)
Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνεται να γίνει μια σύντομη επανάληψη στις Μεθόδους των Τριών και στα Ποσοστά.

Κεφάλαιο 3: Μερισμός σε μέρη ανάλογα (όλο το κεφάλαιο)
Σε αυτό το κεφάλαιο οι μαθητές/μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας εξασκούνται στους ανάλογους, αντίστροφους και αντιστρόφως ανάλογους αριθμούς και επιπλέον μαθαίνουν να επιλύουν προβλήματα μερισμού. Επίσης, μαθαίνουν την έννοια της Εταιρείας και τον τρόπο υπολογισμού του κέρδους ή της ζημιάς που αναλογεί σε κάθε εταίρο, ανάλογα με το κεφάλαιό του και ανάλογα με το χρόνο συμμετοχής του κεφαλαίου του στην εταιρεία. Προτείνεται να γίνουν παραδείγματα προβλημάτων μερισμού και προβλημάτων Εταιρείας.

Κεφάλαιο 4: Απλός Τόκος (όλο το κεφάλαιο)
Στο 4ο κεφάλαιο οι μαθητές /μαθήτριες γνωρίζουν τις έννοιες: του απλού τόκου, του κεφαλαίου, του επιτοκίου, του χρόνου, μαθαίνουν τα σύμβολά τους και επιλύουν προβλήματα τόκου εφαρμόζοντας απλά παραδείγματα.

Από το Βιβλίο: «Στατιστική Επιχειρήσεων» (συγγραφείς: Δημήτριος Καραγεώργος, Άννα-Μαρία Κόκλα, Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου) οι ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2: Η Συμβολή της Στατιστικής στη Σύγχρονη Επιχείρηση

Κεφάλαιο 3: Συλλογή και Παρουσίαση των Στατιστικών Δεδομένων από το Χώρο των Επιχειρήσεων

Κεφάλαιο 4: Τα Βασικά Μέτρα Θέσης μιας Κατανομής (εκτός των παραγράφων 4.3.2 και 4.6 και του παραδείγματος 4.9)

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ

Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, πατήστε στο ακόλουθο λινκ:


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού