Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ > ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

.
.


Στη σελίδα αυτή υπάρχουν διάφορα βίντεο που αφορούν
τα μαθήματα οικονομικής εκπαίδευσης

(Τα βίντεο είναι στην αγγλική γλώσσα)

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ


elasticity : ελαστικότητα
elastic / inelastic demand
: ελαστική / ανελαστική ζήτηση
price
: τιμή
quantity
: ποσότητα
total revenue
: συνολικά έσοδα
consumer
: καταναλωτής

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ


production Possibilities Frontier (Curve) - PPF (PPC) : καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων

full capacity of efficiency
: μέγιστη δυναμικότητα αποτελεσματικότητας

less than / beyond capacity
: λιγότερο / πέραν από τη (μέγιστη) δυναμικότητα

opportunity cost
: κόστος ευκαιρίας

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΕΙΜΜΑ  &  ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ


price floor : κατώτατη τιμή

price ceiling
: ανώτατη τιμή

surplus
: πλεόνασμα

shortage
: έλλειμμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΝΤΕΟ εδώ

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού