Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑ.Λ. > Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑΤΑ > ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ)ΥΛΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ 2018 - 19


Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Φ.Ε.Κ. 2411/τ.Β’/04.08.2016 (σελ. 26178-26186)

Διδακτέα ύλη

1. Από το βιβλίο «Εισαγωγή στη Διαφήμιση» (του κ. Γ. Κοκκίνη), όλα τα Κεφάλαια.


Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν συμπληρωματικά και κατά την κρίση τους να αξιοποιήσουν το συναφές περιεχόμενο των ακόλουθων βιβλίων που έχουν διανεμηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές Μάρκετινγκ» και ειδικότερα τις ακόλουθες ενότητες:

2. Από το βιβλίο «Τουριστικό Μάρκετινγκ» των κ.κ. Η. Μοσχονά, Α. Βάθη και Χ. Πετρέα, οι ακόλουθες ενότητες:
- Κεφάλαιο 11 (Πολιτική προώθησης προϊόντων, επικοινωνία-προώθηση)
- Κεφάλαιο 13 (Η διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος)
- Κεφάλαιο 14 (Διαφημιστικά τουριστικά έντυπα/ φυλλάδια)
- Κεφάλαιο 15 (Προώθηση πωλήσεων στην τουριστική βιομηχανία, προσωπική πώληση στην τουριστική βιομηχανία)


3. Από το βιβλίο «Εμπορία (marketing) Γεωργικών Προϊόντων» των κ.κ. Δ. Κοντογεωργάκου, Ν. Κοντομίχου, Ι. Βασιλείου και Ι. Νάνου:
- Κεφάλαιο 3 (Προβολή και προώθηση
)

Για να διαβάσετε ολόκληρο το έγγραφο, πατήστε
εδώ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright 2017
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού